Sobre el CIDAI

CIDAI, una peça clau en l'estratègia Catalonia IA

El CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació),  empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada.

El CIDAI segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions.

Està coordinat per Eurecat.

Objectius

Utilitat i impacte

Diàleg constant amb les empreses i organitzacions de l’entorn per prioritzar i impulsar les iniciatives i tecnologies més rellevants i potenciar talent en IA.

Excel·lència, neutralitat i principis ètics

Activitats i projectes liderats per experts en l’àmbit, amb vigilància tecnològica continuada i l’aplicació de bones pràctiques a nivell europeu.

Proximitat

Inspirar, demostrar i fer més accessible l’estat de l’art per a les empreses i les institucions coordinant agents de tot el territori.