Sobre el CIDAI

CIDAI, una peça clau en l'estratègia Catalonia IA

Coordinat per Eurecat, el CIDAI promou la transferència de coneixement i la realització de projectes conjunts entre entitats generadores de coneixement (universitats, centres de recerca i innovació),  empreses proveïdores de tecnologia i serveis, i empreses i institucions usuàries demandants de solucions innovadores en intel·ligència artificial aplicada. Segueix el model dels Digital Innovation Hubs establert per la Comissió Europea i es configura com un centre en xarxa al servei de les empreses i institucions.

El CIDAI és un dels quatre pilars de l’Estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya (CATALONIA.AI), juntament amb l’AIRA, la DCA-IA i l’OEIAC, una estratègia que estableix les prioritats i les línies d’actuació per tal de convertir Catalunya en un pol d’innovació, lideratge i atracció de talent i empreses en el terreny de la intel·ligència artificial.

AIRA
DCA
OEIAC

Objectius

Utilitat i impacte

Diàleg constant amb les empreses i organitzacions de l’entorn per prioritzar i impulsar les iniciatives i tecnologies més rellevants i potenciar talent en IA.

Excel·lència, neutralitat i principis ètics

Activitats i projectes liderats per experts en l’àmbit, amb vigilància tecnològica continuada i l’aplicació de bones pràctiques a nivell europeu.

Proximitat

Inspirar, demostrar i fer més accessible l’estat de l’art per a les empreses i les institucions coordinant agents de tot el territori.