Adopció i divulgació

Promocionar i accelerar l’adopció de la Intel·ligència Artificial en el món empresarial i en la societat a través d’accions de divulgació coordinades amb els diferents agents i l’impuls de projectes que redueixin les barreres existents.

En aquest eix d’actuació el CIDAI inclou quatre activitats principals:

Activitats de l'eix

Conferència anual - AI&Big Data Congress

Punt de trobada principal per donar a conèixer les tendències, casos d’ús i tecnologies d’avantguarda. L’esdeveniment se centra principalment en destacar projectes i tecnologies impactants desenvolupades i aplicades a nivell nacional.

Tendències

Promoció de la transferència de coneixement a través de la publicació d’estudis.

Formació

Identificació de totes les activitats de formació existents enfocades a orientar a empreses, entitats i professionals del sector.

Masterclass

Impartir i identificar formació especialitzada de tecnologies. Les Masterclass en tecnologies i solucions d’última generació seran impartides per reputats tecnòlegs membres del CIDAI.
AgendaMasterclass

30/09 Masterclass From Citizen Data Scientists to Predictive Quality in Manufacturing

From Citizen Data Scientists to Predictive Quality in ManufacturingINSCRIU-T’HI RESUM: La intel·ligència artificial i el Machine Learning (AI/ML) estan cada vegada més presents en totes les indústries i sectors, ja que tota empresa necessita diferenciar-se en el context competitiu actual, on els marges són cada vegada més baixos. En aquesta sessió, discutirem dos temes actuals…

Més informació

Consulta les últimes novetats!

Consulta les darreres notícies, publicacions, articles i esdeveniments publicats per CIDAI