Centre of Innovation for Data Tech and Artificial Intelligence – en endavant CIDAI -, considera que la teva informació personal és molt important. Per aquest motiu, la tractem d’una manera confidencial i segura. Ens comprometem a garantir la privacitat de les dades personals en tot moment i a no recaptar informació innecessària. Així doncs, de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

1. Qui tracta les dades?

S’informa la persona usuària que CIDAI es troba constituït per les entitats que pot consultar a l’apartat de socis de la web del CIDAI i que actuen com a corresponsables del tractament, essent la gestora principal d’ aquest tractament la següent entitat:

Identitat: FUNDACIÓ EURECAT

NIF: G66210345

Adreça: Parc Tecnològic del Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona) Correu electrònic: legal@eurecat.org Delegat de Protecció de Dades: dpo@eurecat.org

Així mateix, en el supòsit de la contractació de la persona candidata, les dades seran tractades per l’entitat contractant. En aquest sentit, la persona treballadora serà informada sobre el Responsable del Tractament, així com les condicions de tractament de les seves dades quant a persona empleada.

2. Quina és la finalitat del tractament?

Les dades es tractaran amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud per participar en els processos de selecció de personal del CIDAI.

3. Quina és la base legítima del tractament?

En el supòsit que el candidat faciliti el CV a través de la pàgina web, el tractament de les dades personals queda legitimat pel consentiment exprés, d’acord amb l’ art. 6.1.a) del RPGD.

En el supòsit que el CIDAI publiqui una oferta, el tractament de les dades personals queda legitimat per l’aplicació de mesures precontractuals a la seva petició, de conformitat amb l’ article l’ art. 6.1.b) del RGPD.

4. Quant temps es conservaran les teves dades?

Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat recaptades, llevat que existeixi una obligació legal. En aquest cas, es conservaran durant un termini màxim d’un any.

5. ¿Es fa dades a tercers?

No es comunicaran les dades a terceres persones, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de la persona interessada.

6. Es realitzen transferències internacionals de dades?

No es realitzen Transferències Internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

7. Quins drets té la persona interessada?

La persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a FUNDACIÓ EURECAT al següent correu electrònic: legal@eurecat.org

També, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD).