Innovació i transferència

Generar, validar i transferir tecnologies d’Intel·ligència Artificial que tinguin un alt valor afegit, amb l’objectiu de fomentar la innovació col·laborativa en els sectors estratègics de Catalunya, inclosos l’administració i serveis públics i el tercer sector.

Aquest primer eix d’actuació del CIDAI inclou cinc activitats bàsiques:

Activitats de l'eix

Projectes d'alt impacte

Disseny i execució d’iniciatives impulsades entre els socis del CIDAI amb la col·laboració d’altres entitats del sector altament especialitzades per demostrar el valor de l’aplicabilitat de les tecnologies desenvolupades.

Accedeix als projectes d’alt impacte

Proves de concepte

Implementació de prototips i prova de conceptes d’avantguarda per validar una aplicació pràctica de noves tecnologies d‘IA i transferència de dades en àmbits estratègics i d’interès de la comunitat.

Accedeix a les proves de concepte

White Papers

Documents tècnics centrats en una àmplia gamma d’aspectes, des de coneixements tecnològics purs fins a perspectives empresarials, gerencials o socials.

Accedeix als White Papers

AILabs

Identificar i mapejar les infraestructures i laboratoris regionals que seran utilitzats per iniciatives d’IA i mantenir un catàleg actualitzat dels mateixos.

Data4AI

Identificar i mantenir una llista de valuosos data sets, tant públics com privats, que es puguin utilitzar per fomentar la innovació en IA.

Sectors estratègics principals

Salut i benestar

Diagnòstic clínic mitjançant imatge digital i Intel·ligència Artificial

Mobilitat

Anàlisis de seguretat viària basada en dades

Indústries culturals i basades en l'experiència

Plataforma intel·ligent de dades per agents del sector turístic