Estratègia i coordinació

Donar suport en la construcció de la visió estratègica de les institucions i empreses del territori, i impulsar la col·laboració amb les principals iniciatives nacionals i internacionals.

L’eix d’actuació sobre estratègia i coordinació del CIDAI inclou diferents activitats:

Activitats de l'eix

Comitè assessor

Creació d’un conell assessor internacional format per persones rellevants del sector a nivell internacional, que avaluarà l’estratègia impulsada pel CIDAI i emetrà recomanacions per a l’estratègia i l’ecosistema d’AI de Catalunya.

Participació en iniciatives internacionals

CIDAI estarà present en les principals xarxes europees relacionades amb la Intel·ligència Artificial i les tecnologies de dades i buscarà activament aliances amb altres iniciatives relacionades amb l’AI promovent la seva participació en programes rellevants.

AI4Good

En col·laboració amb l’Observatori Català d’Intel·ligència Artificial (liderat per la Universitat de Girona), el CIDAI impulsarà els projectes AI4Good. A més, comptarà amb un Comitè Ètic propi que acollirà i garantitzarà les pautes ètiques en totes les seves activitats.

Tendències i vigilància tecnològica

Mensualment, CIDAI seleccionarà i recomanarà les principals notícies (a nivell internacional i regional) de l’àmbit. Al final de cada any, es redactarà i farà difusió d’una reflexió col·laborativa sobre les principals notícies i resultats de l’enquesta.

Consulta els butlletins!

Accedeix als nostres butlletins mensuals de vigilància tecnològica i consulta les notícies de diferents sectors relacionats amb la Intel·ligència Artificial i Big Data.