Eixos d'actuació

 • Innovació i transferència

  Generar, validar i transferir tecnologies d’IA d’alt valor afegit per fomentar la innovació en els sectors estratègics del país, inclosos els serveis públics i el tercer sector.

 • Ecosistema connectat

  Potenciar l’ecosistema català d’IA com un pol de referència internacional creant una comunitat connectada, activa i dinàmica que impliqui la majoria dels agents.

 • Adopció i divulgació

  Accelerar l’adopció de la IA en el món empresarial i en la societat mitjançant accions de divulgació coordinades amb els diferents agents i l’impuls de projectes que redueixin les barreres existents.

 • Estratègia i coordinació

  Donar suport en la construcció de la visió estratègica de les institucions i empreses del territori, i impulsar la col·laboració amb les principals iniciatives nacionals i internacionals.