POC-CIDAI

21/09 Presentació Proves de Concepte de Dades i IA

Presentació Proves de Concepte de Dades i IAINSCRIU-T’HI RESUM: Al CIDAI és desenvolupant prototips i prova de conceptes d’avantguarda que validen aplicacions pràctiques d’una nova tecnologia de dades i d’intel·ligència artificial en àmbits estratègics i d’interès de la comunitat. En aquesta sessió, el CIDAI ensenyarà els resultats i els coneixements adquirits durant l’execució de 9…

Read article

“Estratègia d’IA de Catalunya: una qüestió de país”

Daniel Santanach – Coordinador de l’estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya a la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya Tot sovint em pregunten per què des del Govern de la Generalitat de Catalunya cal invertir pressupost públic en això que anomenem “estratègia d’Intel·ligència Artificial de Catalunya” (CATALONIA.AI). On és la necessitat de fer-ho,…

Read article

Aplicacions, beneficis i riscos de GPT-3

Marina Alonso Poal, Senior Data Scientist @ NTT DATA AI Center of Excellence Adil Moujahid, Technical Manager @ NTT DATA AI Center of Excellence   GPT-3 (acrònim de l’anglès Generative Pre-trained Transformer) és un model de llenguatge autoregressiu que utilitza aprenentatge profund per produir text realista d’una qualitat pròpia a l’escrit per un humà a…

Read article

Generació i ús de dades sintètiques

Prof. Cecilio Angulo, Fundador d’IDEAI-UPC i President de l’ACIA.  En un món digitalitzat, les dades són el nou petroli, però només uns pocs disposen d’elles en quantitat i qualitat adients i en temps per a poder utilitzar algorismes d’intel·ligència artificial i ciència de dades que produeixin resultats satisfactoris. Per tant, són cada cop més qui…

Read article