02/03 Presentació de l’Informe Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial a Catalunya

Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial a Catalunya, en el marc de l’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya i de la RIS3CAT. INSCRIU-T’HI En un àmbit com el de la intel·ligència artificial, en ràpida evolució i amb múltiples aplicacions de caràcter transversal, les anàlisis semàntiques, com la d’aquest informe, proporcionen indicadors i informacions diferencials de valor…

Read article